”Verscholen achter de lamellen ziet Jet Pronk (1997) haar
inspiratie staan, de plant. Wat er uiteindelijk ontstaat zijn fragmentarische beelden die altijd iets te lijken willen zeggen over licht. Door middel van ongebruikelijke materiaalexperimenten zijn de stillevens met planten intrigerende huwelijken van oubollige en vergeten werelden.’’

’’Hidden behind the blinds, Jet Pronk (1997) sees het inspiration: the plant. The images that eventually grow are fragmented and always seem to say something about light. Through unusual material experiments, the still lives with plants are intriguing marriages of old fashioned and forgotten worlds.’’